Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Næringslivet har behov for ledere i mellomsjiktet med praktisk bakgrunn kombinert med teoretisk utdanning. Slik utdanning gis bare ved de tekniske fagskolene.

Ser statsråden problemer for dette skoleslagets framtid når det i dag skal innpasses innenfor fylkeskommunenes dekningsgrad på 375 %?"


Les hele debatten