Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Mange kommunar reduserar no vaksenopplæringa for funksjonshemma kraftig med bakgrunn i Malvikdomen og rundskriv frå departementet. I NOU 1995:18 vert det gjort framlegg om ny lovfesting av vaksne funksjonshemmas rett til vaksen- opplæring. Statsråd Gudmund Hernes lova i samband med Stortingets handsaming av min interpellasjon av 4. april 1994 å fylgja saka nøye.

Kva vil departementet gjera for at ikkje eksisterande tilbod skal verta nedbygd før opplæringslova kjem til behandling i Stortinget?"


Les hele debatten