Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Oslo kommune er kommet svært kort med å forberede 6-årsreformen. 10 000 flere elever skal inn i grunnskolen fra høsten 1997, men om elevene får noe klasserom å være i, er ennå uvisst. Skolesjefen lover "blod, svette og tårer i forbindelse med elevtettheten". Utdanningsbyråden har uttalt: "Det blir kjempetøft og et råkjør."

Synes statsråden det er anstendig og pedagogisk forsvarlig å la 6-åringene møte skolen under slike uverdige forhold?"


Les hele debatten