Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 25.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "19. desember 1995 vedtok Stortinget å be Regjeringen se nærmere på den vanskelige økonomiske situasjon, spesielt i Kristiansand, Trondheim og Bergen. Nå viser det seg at fylkesmannen i Hordaland underkjenner budsjettet i Bergen. Samtidig viser tall fra SSB at samlet skatteinngang for kommunene gikk ned med nær en halv prosent i 1995.

Hva har kommunalministeren tenkt å gjøre for å følge opp stortingsfler- tallets pålegg, og for å sikre Bergen et forsvarlig budsjettgrunnlag?"


Les hele debatten