Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 24.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Jeg er kjent med at Miljøsikringsfondet Folldal Verk vil deponere problemavfall fra Folldal i den nedlagte gruva på Hjerkinn. Det åpnes for videre deponering i framtida.

Hvordan kan det være forenlig med Stortingets klare avvising av å lagre spesialavfall i gruva?"


Les hele debatten