Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til miljøvernministeren

Datert: 25.01.1996
Fremsatt av: Siri Myrvoll (V)
Besvart: 31.01.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Vern av kystens kulturminner er lansert som et særlig satsingsområde for kulturminnevernet i 1996.

Hvilken plass gis kystbyene i denne satsingen og hvilke tiltak vil spesielt kunne bidra til å styrke bygningsvernet i kystbyene?" Tatt opp av Siri Myrvoll


Les hele debatten