Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 23.01.1996
Fremsatt av: Kjellbjørg Lunde (SV)
Besvart: 31.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Styret for Postverket har foreslått å nedlegge omlag 1 500 postkontor, hvorav omlag 600 vil bli erstattet av kontraktskontor eller lignende. Samferdselsminister Kjell Opseth har fastslått at servicenivået ikke skal reduseres.

Hvordan vil det være mulig å opprettholde dagens servicenivå, når man i løpet av et par år skal nedlegge 900 postkontor uten å opprette alternativ service?" Tatt opp av Kjellbjørg Lunde


Les hele debatten