Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 23.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Under valkampen i 1995 vart det kjent at det førelåg planar frå Postverket om å leggja ned 1000 postkontor. Arbeiderpartiet avviste dette, og uttalte at det ikkje var aktuell politikk. Styret i Postverket har no vedteke nedlegging av omlag 900 postkontor.

Kva er statsråden sin bodskap i dag til dei som i valkampen trudde på Arbeiderpartiet sine utsegner i denne saka?"


Les hele debatten