Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Datert: 19.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av justisminister Grete Faremo

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "På spørsmål fra det svenske riksdagsmedlem Bengt Hurtig om Sveriges eventuelle Schengenmedlemskap, svarte europaminister Mats Hellstrøm i brev av 2. januar 1996 at det ikke er aktuelt for Sverige å bli medlem av Schengen hvis Norge ikke inngår en "tilsvarende" avtale.

Hvilke konsekvenser får dette for Regjeringens videre arbeid i forhandlingene med Schengenlanda?"


Les hele debatten