Spørretimespørsmål fra Jørun Drevland (SV) til justisministeren

Datert: 24.01.1996
Fremsatt av: Lisbeth Holand (SV)
Besvart: 31.01.1996 av justisminister Grete Faremo

Jørun Drevland (SV)

Spørsmål

Jørun Drevland (SV): "En 19 år gammel gutt satt 10 måneder i varetekt ved Bergen lands- fengsel fordi politiet ikke kunne fastslå hans identitet. Under tragiske omstendigheter døde gutten. I 1992 endret Stortinget utlendingslova i situasjoner der personens identitet ikke kunne fastslås. I den nye loven heter det at "Samlet fengslingstid kan ikke overstige 12 uker, med mindre det foreligger særlige hensyn." Tatt opp av Lisbeth Holand

Mener statsråden at dagens praksis er i samsvar med loven?"


Les hele debatten