Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til barne- og familieministeren

Datert: 19.01.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Statsråd Grete Berget uttalte i Arbeiderbladet torsdag 18. januar 1996 at hun vil vurdere kommunal utbyggingsplikt av barnehager.

Synes statsråden dette er i tråd med kommunenes rett til selv å bestemme bruken av sine ressurser?"


Les hele debatten