Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 26.01.1996
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 31.01.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I Vågan har beboere ved en eldreinstitusjon blitt umyndiggjort etter summarisk "saksbehandling" i strid med formelle regler fastsatt av statsråden. Når regler og gamles verdighet kan krenkes slik, skyldes det trolig det synet på gamle mennesker som er rådende hos landets øverste ledere.

Hva gjorde statsråden for å forhindre slik umyndiggjøring etter hun ble skriftlig varslet i 1993?"


Les hele debatten