Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Trond Mathisen (A)

Spørsmål

Trond Mathisen (A): "I St.prp. nr. 1 for 1992-93 fremgår det at grunnutdanningen for brannfolk i Sør-Norge og visse spesialkurs med videre, er tenkt gjennomført ved Tjeldsund og de regionale kurssentra i Borre og Haugesund.

Hvilke muligheter ser statsråden for videre utbygging i Borre med tanke på å gjøre dette til et regional kurssenter, slik departementets egen strukturplan legger opp til?"


Les hele debatten