Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Tildelingane til dei statlege høgskulane syner svært ulik fordeling målt i budsjettbeløp per student. Dette gjeld også høgskular som er samanliknbare både når det gjeld studietilbod, organisering og lokalisering. Taloversikt viser at utslaga er spesielt negative for høgskulane i Volda og Molde.

Kva vil statsråden gjere for å endre dette?"


Les hele debatten