Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Datert: 02.02.1996
Besvart: 07.02.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Villsvinprodusent Tore Kristoffersen må betale omsetningsavgift for villsvin selv om intet er nevnt om villsvin i omsetningsloven. I rundskriv M-58/95 fra Landbruksdepartementet er det etter viltloven ikke lovlig å drive svineproduksjon basert på villsvin her i landet.

Hvordan vil statsråden forklare at produsenten må betale omsetningsavgift for villsvin departementet mener han ikke har lov til å ha?"


Les hele debatten