Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 02.02.1996
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 07.02.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "I samband med jordbruksoppgjøret 1995/96 slutta Stortinget, alle bortsett fra Sosialistisk Venstreparti, seg til ein merknad om at vernereglane for rovvilt burde vurderast om dei vart praktisert for strengt da tapet av bufe syntes for stort. Vidare at det burde vurderast å byggje opp ein meire desentralisert og samla forvaltningsmodell.

Kva har statsråden gjort for å etterkoma ynskja frå Stortinget?"


Les hele debatten