Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 30.01.1996
Besvart: 07.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Er det rett - som omtalt i media - at Regjeringa vil auke overføringane til kommunesektoren i samband med omlegginga av inntektssystemet (Rattsø-utvalet si innstilling)?"


Les hele debatten