Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 01.02.1996
Besvart: 07.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Kommunaldepartementet har for 1996 fordelt 980 mill. kroner til fylkeskommunene i skjønnsmidler. Det viser seg nå at de som fikk mest i denne tildeling er de som taper mest på Rattsø-utvalgets forslag - og omvendt.

Mener statsråden at utvalgets faglige utredninger gir det beste bilde av fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger for å kunne gi likeverdige tjenestetilbud?"


Les hele debatten