Spørretimespørsmål fra Arild Lund (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 01.02.1996
Besvart: 07.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Arild Lund (H)

Spørsmål

Arild Lund (H): "Ifølge Næringslivets Ukeavis nr. 1 for 1996 har enkelte arbeidskontor vært meget tilbakeholdne med å godkjenne inntak av vikarer når ansatte i bedrifter fikk permisjon for etterutdanning. Arbeidsdirektoratet fastslår at det er nok midler, og ønsker at flere private bedrifter benytter ordningen.

Vil statsråden, hvis reglene er stivbente og uklare, sørge for klarhet og en mer smidig ordning?"


Les hele debatten