Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 01.02.1996
Besvart: 07.02.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Forskergruppen som har vurdert behovet for nitrogenrensing i Ytre Oslofjord konkluderer med at dagens oksygenforhold er gode, at nivået for algeproduksjon i de ytre deler av området ikke er vesentlig høyere enn i upåvirkede områder på Vestlandet, og at de planlagte rensetiltakene vil ha liten effekt.

Erkjenner statsråden at SFTs grunnlagsmaterialet har vært mangelfullt og vil han nå oppheve rensepålegget til kommunene i det berørte området?"


Les hele debatten