Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 01.02.1996
Besvart: 07.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Flere større sykehus har problemer med sin patologiske service. Mangel på norske patologer er alvorlig. Det er derimot relativt god søknad fra utenlandske patologer, men disse godkjennes ikke på grunn av meget restriktive bestemmelser om krav til norskkunnskap.

Kan helseministeren medvirke til en liberalisering av kravet til norsk- kunnskap for utenlandske patologer?"


Les hele debatten