Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til kulturministeren

Datert: 02.02.1996
Besvart: 07.02.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ut fra oppslag i pressa skal det her i landet prioriterast eit skianlegg med status "Nasjonalt anlegg for vinteridrett".

Kva vert lagt til grunn når dette valet skal takast, og når vil avgjerda verta teken?"


Les hele debatten