Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til justisministeren

Datert: 02.02.1996
Besvart: 07.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "En rapport fra Justisdepartementets inspeksjonstjeneste viser at oppfølgingen av sikkerhetsrutinene i norske fengsler er for svak. Dette har blitt aktualisert gjennom rømmingen fra Ullersmo landsfengsel.

Hva vil justisministeren gjøre for å rette på disse forholdene?"


Les hele debatten