Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (Uavh) til sosialministeren

Datert: 31.01.1996
Besvart: 07.02.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (Uavh): "Etter krigen tok Norge imot et tilsvarende antall jøder som var blitt deportert fra landet til tyske konsentrasjonsleire i løpet av krigsårene. Ifølge Aftenposten har de ca. 700 jødene som kom hit til landet ikke blitt gitt krigspensjon.

Vil statsråden ta initiativ til nødvendig lovendring slik at denne gruppen kan få krigspensjon?"


Les hele debatten