Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 08.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "I siste rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi finnes en oversikt som viser store variasjoner i "frie korrigerte inntekter" for kommunene. Utvalget mener denne sammenstilling "gir antydning om i hvilken grad kommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne".

Mener statsråden at nevnte oversikt gir en noenlunde korrekt sammenligning av kommunenes økonomi?"


Les hele debatten