Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Vil statsråden syta for at Antirasistisk Senter, som utfører eit viktig arbeid, får oppretthalda aktiviteten sin i 1996 på 1995-nivå?"


Les hele debatten