Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 02.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Riksvegsambandet Moss-Horten har fremdeles store trafikkmessige problemer som har pågått siden nyttårsskiftet. Transportnæringen påføres betydelige vanskeligheter og økende transportkostnader. Videre trues sambandet av svak økonomi. Denne situasjonen er et resultat av departementets konsesjonstildeling.

Hvilke tiltak akter departementet å gjøre for å få løst de alvorlige problemene?"


Les hele debatten