Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 06.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Når vil Regjeringa fylgja opp Stortinget sitt vedtak om å lata medisin med effekt mot benskjørhet koma på blå resept?"


Les hele debatten