Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 07.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Mener helseministeren det er forsvarlig bruk av knappe helseressurser, og i særlig grad innen psykiatrien, når Vest-Agder Sentralsykehus, psykiatrisk avdeling, nå tilbyr og behandler barn og ungdom for spille- avhengighet?"


Les hele debatten