Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Uavh) til helseministeren

Datert: 16.05.1997
Rette vedkommende: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 21.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Uavh): Aftenposten 15. mai 1997 opplyser at heile 526 mill. kroner av ei løyving på 607 mill. kroner som tilskot til omsorgsboligar og einerom på sjukeheimar står ubrukt.

Kva vil statsråden gjere for å følgje Stortingets føresetnader i denne saka?


Les hele debatten