Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Somme statsrådar trugar med at Regjeringa vil overprøve Oslo Bystyre og følgje Norges Statsbaner sitt ønskje om utviding av Nationaltheatret stasjon.

Vil statsråden i så fall vurdere om Nationaltheatret samtidig skal få byggje ein underjordisk sal og arbeidsrom slik dei har hatt ønskje om sidan 1930-åra?"


Les hele debatten