Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til finansministeren

Datert: 05.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): "Eg er kjend med at Toll- og avgiftsdirektoratet i desse dagar vurderer ny organisering i distriktsforvaltinga. I den samanheng er det vurdert å slå saman Telemark/Vestfold og Buskerud tolldistrikt. Distriktstollstaden i Drammen blir då oppretthalde, men distriktstollstaden i Skien blir lagt ned og blir kun eit av 5 tollstadar i tolldistriktet med det som konsekvens at halvparten av årsverka blir borte.

Vil finansministeren bidra til at så ikkje skjer?"


Les hele debatten