Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Datert: 05.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "Mener statsråden det er grunnlag for senket rente, og vil han i så tilfelle ta et initiativ overfor Norges Bank med dette siktemål?"


Les hele debatten