Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til justisministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): "Enkelte som har vore part i sivile saker, som har vore oppe for domstolane, har opplevt avgrensingar i private partar sin rett til å bruke teknisk bistand. Diskusjonane har kome i saker der det ut frå sakene sin karakter skulle vere naturleg med teknisk bistand, men der retten er sett med sakkunnige.

Meiner justisministeren at tvistemållova på ein tilfredsstillande måte ivaretek private partar sine legitime interesser på dette punktet?"


Les hele debatten