Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Europarådets parlamentarikerforsamling ba i et vedtak av 24. januar 1996 om at medlemslandene ikke skulle iverksette tvungen retur av Kosovo- albanere og at kosovoalbanske asylsøkere burde garanteres midlertidig oppholdstillatelse i Europarådsland. Arbeiderpartiets medlemmer i Europarådet stemte for vedtaket.

Vil justisministeren følge Europarådets enstemmige vedtak?"


Les hele debatten