Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til barne- og familieministeren

Datert: 08.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Design og produksjon av fritidsbåter er en viktig næring i distrikts-Norge. Den 16. januar 1994 vedtok EU direktiv om fritidsbåter. Direktivet påla medlemsstatene og landene i EØS kunngjøring av lover og forskrifter for å etterkomme direktivet senest innen 16. desember 1995. Det foreligger ikke forslag til lover og forskrifter.

Hva vil departementet gjøre for å etterkomme direktivet om fritidsbåter og for å unngå ytterligere forsinkelser?"


Les hele debatten