Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til fiskeriministeren

Datert: 02.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Fordelingen av føringstilskudd til kystfiskerne skaper bekymring på Vestlandet sør for Stad. Hele tilskuddet, som i fjor utgjorde 3,2 mill. kroner til Vest-Norges fiskesalgslag, er falt bort.

Hva er grunnlaget for denne prioriteringen av tilskuddene, og hvordan er mulighetene for å få en fornyet vurdering?"


Les hele debatten