Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.01.1996
Besvart: 14.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Ved behandlingen av siste statsbudsjett ble det bevilget ekstra midler til nye studieplasser innen medisin og psykologi. Universitetet i Bergen har nå bedt om mulighet til blant annet å utvide antallet studie- plasser innen medisin med 30-40. En forutsetning er at andre sykehus i vestlandsregionen benyttes til den kliniske utdanningen, i praksis sentralsjukehusene i Rogaland og Sogn og Fjordane.

Vil statsråden bidra til en snarlig og positiv løsning?"


Les hele debatten