Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I enkelte fylke er det vanskar med å skaffe tilstrekkeleg med lærlingplassar. Reform 94 er avhengig av talet på læreplassar i offentleg sektor, spesielt gjeld det nye fag som omsorgsarbeid og barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Kva tiltak meiner statsråden må gjerast overfor kommunar/fylke for å få fleire praksisplassar?"


Les hele debatten