Spørretimespørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har sammen med andre gitt ut boka "Skoleanlegg, forbedring og fornyelser". Selv om denne boka gir informasjon på viktige felt, er det viktig at kommunene blir oppdatert om gode praktiske løsninger - ikke minst for 6-åringene.

Hva vil departementet gjøre for at erfaringer og gode løsningsmodeller blir gjort kjent for skoler og kommuner som planlegger og arbeider med nybygg?"


Les hele debatten