Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Av de 46 studentene med godkjent preklinisk eksamen fra utlandet som søkte om suppleringsopptak ved Universitetet i Oslo, er visstnok bare 2 tatt opp. Ved Universitetet i Bergen tar de ikke opp noen, fordi de ikke har "tradisjon" for suppleringsopptak til tross for frafall i kullene. Stortinget har vedtatt å øke medisinerutdanningen med 75 plasser.

Synes ikke statsråden det på denne bakgrunn er fornuftig å omgående ta opp så mange utenlandsstudenter som mulig i den kliniske del av studiet?"


Les hele debatten