Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utenriksministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "En viktig forutsetning for varig fred i Bosnia-Hercegovina er at den sivile gjenoppbygningen lykkes. Det er store forsinkelser i utplasseringen av politistyrkene. Fremdeles diskuterer det internasjonale samfunn hvem som skal betale regningen for gjenoppbygningen. Danskene vurderer nå å yte ny særstøtte til gjenoppbygningen.

Hva kan Norge gjøre for å få fortgang i gjenoppbygningsarbeidet, og hvilke særlige tiltak vil Regjeringen sette i verk?"


Les hele debatten