Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til landbruksministeren

Datert: 14.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "I Danmark er det påvist antibiotikaresistente bakterier i svine- og storfebesetninger. Nylig importerte Bøndernes Salgslag 20 tonn storfeslakt fra Danmark, uten å kontrollere dette for antibiotikaresistente bakterier, til slakteriet i Surnadal for foredling og videresalg.

Hva kan Landbruksdepartementet gjøre for å forsikre seg om at importert kjøtt ikke er infisert med livsfarlige antibiotikaresistente bakterier?"


Les hele debatten