Spørretimespørsmål fra Modulf Aukan (KrF) til landbruksministeren

Datert: 16.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Modulf Aukan (KrF)

Spørsmål

Modulf Aukan (KrF): "I brev av 30. oktober 1995 frå Landbruksdepartementet går det fram at minst 75 % av brukaren si inntekt skal koma frå jord, hage og skogbruk for å oppnå stønad til investeringar i tradisjonelt jordbruk. I store delar av landet med mange kombinasjonsbruk slår dette sers uheldig ut.

Ser statsråden denne faren, og i tilfelle kva kan gjerast?"


Les hele debatten