Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til landbruksministeren

Datert: 16.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Storstilt rasjonalisering innenfor den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien fører til nedleggelse av stadig flere meierier. I intervju med Nationen 2. februar 1996 uttaler statssekretær Ottar Befring seg kritisk til slike nedleggelser.

Er statsråden enig i statssekretærens kritikk, og i tilfelle hva vil statsråden gjøre for å hindre flere nedleggelser?"


Les hele debatten