Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 14.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Miljøverndepartementet har nylig besluttet hvilke kommuner som skal være med i prosjektet "Bærekraftige lokalsamfunn". Stavanger kommune var med i vurderingene helt inn i sluttfasen av utvelgelsen. Så var ikke tilfelle for Fredrikstad, som likevel fikk komme med. Ingen storbyer er nå tatt med i prosjektet.

Hvilke kriterier har departementet lagt til grunn for sine endelige vurderinger?"


Les hele debatten