Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 14.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Ifylgje mediaoppslag går Postens sentralleiing inn for å redusere tenestene frå landpostbuda. Pakkepost og verdipost skal berre omdelast to gonger i veka. Også pengetenester skal berre utførast to vekedagar.

Er dette eit postservicenivå statsråden går god for?"


Les hele debatten