Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 15.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Eg vil gratulere statsråden og NSB med oppdaginga av Lodalen som mogleg stad for Gardermo-, Gjøvik- og hovudbanen i tråd med Senterpartiet sitt framlegg for ikkje meir enn snart eitt år sidan. NSB-prisen er og omlag kva Senterpartiet, med støtte frå fagfolk på Norges teknisk- naturviten- skapelige universitet i Trondheim, kom med.

Kan statsråden forklare kvifor NSB held fram med tunnelen frå Etterstad etter at Stortinget vedtok å leggje jernbanen i tunnel gjennom Gamlebyen?"


Les hele debatten