Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 15.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Meldingen om bemanningsnedleggelse ved en rekke jernbanestasjoner og ruteinnskrenkninger skaper frustrasjon og usikkerhet. For Rørosbanen varsles det ruteinnskrenkninger fra sommeren av og bortfall av nattoget fra års- skiftet, til tross for sterk trafikkøkning de siste åra.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for at NSB skal utøve en framtidig transporttjeneste som tjener publikum og samfunn?"


Les hele debatten