Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 16.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Luftfartsverket har ervervet private eiendommer med store grus- og sandressurser uten at disse verdier er kompensert. Samtidig har staten selv båndlagt i 90 år grusverdier på eiendommer som benyttes som makeskifte til de samme eiere.

Mener statsråden dette er en akseptabel praksis?"


Les hele debatten